تجاوز به دختربچه افغان و نامه جنجالی نماینده خمینی شهر

تجاوز به دختربچه افغان و نامه جنجالی نماینده خمینی شهر

انتشار نامه نماینده خمینی شهر در مجلس ایران، در رابطه با تجاوز به یک دختربچه افغان در این شهر، خبرساز شده است. محمد جواد ابطحی، در این نامه، خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی ایران شده که برای اولین بار خبر تجاوز به این دختربچه را در رسانه ها تایید کرده بود. جزییات بیشتر را در گزارش فواد مسیحا ببینید.