سرنوشت صیادان ایرانی در دست دزدان دریایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت صیادان ایرانی در دست دزدان دریایی

۱۷ صیاد ایرانی که ماه‌ها در سومالی در زندان بودند، بالاخره به خانه برگشتند. آنها پارسال به دلیل ماهیگیری غیرمجاز در شمال سومالی دستگیر شده بودند. اما از سرنوشت ۴ ملوان ایرانی هیچ اطلاعی در دست نیست. آنها در میان عده‌ای از یک گروه ۲۱ نفره بودند که از سه سال پیش به اسارت دزدان دریایی در آمده بودند. آناهیتا شمس توانسته با رابط دولت ایران با دزدان دریایی سومالی صحبت کند.