گرانی در ایران؛ اقتصادی است، سیاسی یا جو روانی؟

گرانی در ایران؛ اقتصادی است، سیاسی یا جو روانی؟

اگر در ایران اهل کسب و کار و بازارید، کارگر و کارفرمایید، کارمند و مستمری بگیرید، صنعت‌گر و تولید کننده‌اید و یا حتی تنها مصرف کننده‌اید، به احتمال زیاد فشار اقتصادی را حس کرده‌اید. امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، کسبه پاساژ علاءالدین و چارسو در تهران، چند روز پیش کامیونداران و چند هفته پیش گروهی دیگر، همه حرف از فشارهای خرد کننده اقتصادی زده‌اند و می‌زنند. التهاب بازار غیر رسمی ارز تبدیل شده به دماسنجی که وضع تن تبدار اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. حرفع از این است که قیمت دلار در بازار آزاد از ۹ هزار تومان هم گذشته است. دولت بی‌خبر نیست، حتی امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه در نشستی اقتصادی هشدار داد که به گفته او دشمنان کمر به ویرانی ایران بسته‌اند. این وضیت پیامد نگاه موجود به عرصه اقتصاد است یا سیاست؟ مسعود آذر گزارش می‌دهد.