گسترش بازی های دیجیتالی در ایران و کاهش سن بازیکنان

گسترش بازی های دیجیتالی در ایران و کاهش سن بازیکنان

«نمای باز» نام گزارشی است که مرکز پژوهش‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران، یک سال در میان تهیه می کند. در گزارش جدید این مرکز درباره بازی های کامپیوتری که مربوط به سال ۹۴ تا ۹۶ خورشیدی است، میانگین سن بازیکنان، سه سال نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده و به نوزده سال رسیده است. ضمن اینکه گردش مالی حاصل از این بازی ها در بازار ایران، دو برابر شده‌است. البته این صنعت که در جهان هم با سرعت زیادی درحال رشد است، نگرانی هایی هم ایجاد کرده‌است. منتقدان می گویند آسیب های اجتماعی و روانی این بازی‌ها روی کودکان گسترده و خطرناک است. شهریار صیامی نگاهی کرده به گزارش «نمای باز». این گزارش را ببینید