آثار موزه ملی ایران در نمایشگاه هلند

آثار موزه ملی ایران در نمایشگاه هلند

موزه ملی ایران حدود دویست اثر باستانی را برای یک نمایشگاه به هلند فرستاده است. جام زرین هخامنشی، تندیس یک بزرگ‌زادهء اشکانی با حدود دو متر بلندی، و اشیای منحصر بفردی که در گور یک شاهزاده عیلامی کشف شده، از جمله این آثار هستند.

پژمان اکبرزاده که از نمایشگاه دیدار کرده جزییات بیشتری در اختیار ما می‌ذاره.