صدا و سیما، بازوی تبلیغی حکومت اسلامی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان صدا و سیمای ایران و افکار عمومی ایرانیان

سی و هشت سال بازوی تبلیغی حکومت اسلامی در ایران بوده‌است. از پخش مناظره های انقلابی تا اعترافات تلویزیونی، توانست آینه ای شود از سیاستهای حاکمان. در سالهای جنگ از یک سو شور دفاع از میهن را برانگیخت و از سوی دیگر مانع نشر خبرهایی شد که می توانست دردسرساز شود مثلا اعدام های سال ۶۷ یا درگیریهایی که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتاد. کم کم برنامه های تفریحی اش بیشتر شد اما همچنان تنها خبرهایی را منتشر می کرد که با خط نظام هماهنگند. پخش اعتراف های امنیتی و غیرامنیتی هم ادامه پیدا کرد. با اینکه پس از اعتراض های سال ۸۸، پخش اعترافهای اجباری در شبکه انگلیسی برون مرزی اش، پرس تی وی، باعث شد مجوز کارش در بریتانیا لغو شود. حالا اما به نظر می رسد باید در سیاستهایش تجدیدنظر کند. پخش اعترافات تلویزیونی در تازه ترین مورد باعث شد مجبور به توضیح شود که چرا چنین برنامه ای اصولا پخش شده‌است. توضیح، این بود که پخش اعترافات نوجوانانی که فیلم رقص خود را در اینستاگرام منتشر می کردند به خواست قوه قضائیه بوده و این کار "وظیفه ذاتی" صدا و سیماست. گزارش سیاوش اردلان را ببینید.