تورم یک رقمی، دستاورد مهم حسن روحانی در معرض تهدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بانک مرکزی ایران:شاخص قیمت ها به نسبت اردیبهشت ۴ درصد بیشتر شده‌است

حسن روحانی به دو دستاورد مهم خود بالیده‌است. برجام و تورم یک رقمی. اما از وقتی برجام به خطر افتاده، دومی هم در معرض تهدید قرار گرفته‌است. مردم خود با خریدهای روزانه شان گرانتر شدن قیمتها را کاملا حس میکنند و از آن آگاه هستند. حالا، آمار بانک مرکزی درباره افزایش قیمتها در خردادماه، زنگ خطر را به صدا آورده. شاخص قیمت نسبت به اردیبهشت بیش از ۴ درصد بالا رفته‌است. بی‌سابقه در ۵ سال گذشته. اگر این روند ادامه پیدا کند، تورم شاید از ۵۰ درصد هم بگذرد. بازگشت تحریمهای آمریکا هم به این مشکل، دامن خواهد زد. گزارش امیر پایور را ببینید.