درگذشت عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی

قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی لقب گرفته بود. عباس امیرانتظام معاون اولین نخست وزیر ایران بعد از انقلاب بود، اما بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم شد. اتهامی که حتی مخالفانش بعدها گفتند بی اساس بوده‌است. در سالهای اخیر به دلیل بیماری به مرخصی می‌آمد تا اینکه امروز در ۸۶ سالگی درگذشت. کسری ناجی از عباس امیرانتظام می‌گوید.