روایت همکار، هم‌بند و وکیل عباس امیرانتظام از زندگی او
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت همکار، هم‌بند و وکیل عباس امیرانتظام از زندگی او

عباس امیرانتظام معاون اولین نخست وزیر ایران امروز در ۸۶ سالگی درگذشت. احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس، رضا علیجانی که با آقای امیر انتظام هم بند بود و عبدالکریم لاهیجی که وکالت او را به عهده داشت در این ویدئو از تجربه ها و خاطراتشان گفتند.