عذرخواهی وزیر نیروی ایران بابت قطع برق مکرر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عذرخواهی وزیر نیروی ایران بابت قطع برق مکرر

وزیر نیروی ایران بابت قطع برق‌های برنامه‌ریزی شده یا تصادفی از مردم عذرخواهی کرده. مردم در ایران می‌گویند قطع برق آن هم در روزهای گرم تابستان، باعث می‌شود خانه و محیط کارشان تبدیل به جهنم بشود. در این حال صدها کارگاه و کارخانه، و مردمی که در حال کار در این مکان‌ها هستند هم ضررهای مالی فراوان دیده‌اند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.