مستند 'جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ'

مستند 'جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ'

مستند "جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ"، به مرور مقاطعی از جنگ هشت ساله می‌پردازد که مقام‌های ایرانی، احتمالا از امکان تمام کردن جنگ در شرایطی متفاوت با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ برخوردار بوده‌اند.

مقاطعی که اگر در آنها تصمیم‌های متفاوتی گرفته می‌شد، شاید پذیرش قطعنامه، "جام زهر" رهبران ایران لقب نمی‌گرفت.

حسین باستانی این فیلم را، به مناسبت سی‌امین سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸، و صرفا بر مبنای مستندات منتشر شده در داخل ایران ساخته است.

بخش مهمی از این مستندات، روایت‌های فرماندهان و سیاستمداران ارشد ایرانی هستند که در مقطع پذیرش قطعنامه، جزو بازیگران یا تصمیم سازان اصلی جنگ در ایران بوده‌اند. مقام‌هایی که در مجموع از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در جنگ دفاع می‌کنند، اما در کنار هم قرار دادن روایت‌های آنها، زوایای ناگفته‌ای از داستان جنگ ایران و عراق را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.