اعتراضات خیابانی جدید در ایران

اعتراضات خیابانی جدید در ایران

ازگوشه وکنار ایران خبر ازحرکتهای اعتراضی می رسد. در اعتراض به گرانی و کمبودها، صدها نفر از مردم و مغازه داران در اصفهان تظاهرات کردند. بنا به گزارشها، پلیس ضد شورش از معترضان خواسته که متفرق بشوند. علاوه بر گرانی، بخشهای وسیعی از استان اصفهان با قطع گاه گاه آب و برق هم مواجه‌اند. از گوهردشت کرج هم گزارش ها و تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که گروهی را در حال سردادن شعارهای اعتراضی نشان می دهد. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.