تعلیق پروژه نیروگاه خورشیدی بریتانیا در ایران

تعلیق پروژه نیروگاه خورشیدی بریتانیا در ایران

ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی در جهان قرار بود در ایران ساخته شود اما به نظر نگرانی از تحریمهای آمریکا آن پروژه را هم به خطر انداخته‌است. شرکت بریتانیایی "کوئِرکِس" قصد داشت هزینه آن را تامین کند اما حالا آن را معلق کرده‌است. امیر پایور گزارش می دهد.