عزت الله انتظامی؛ شش دهه درخشش روی صحنه

عزت الله انتظامی؛ شش دهه درخشش روی صحنه

یکی دیگر از هنرمندانی که سینمای ایران با نام او جان گرفت، آخرین پرده زندگیش را بازی کرد. هنرپیشه ای که فیلم گاو را سرزبانها انداخت و یکی از اولین جوایز خارجی برای سینمای ایران را کسب کرد. عزت الله انتظامی کارنامه درخشانی دارد. بازی در فیلمهایی چون آقای هالو، پستچی، دایره مینا، پیش از انقلاب و اجاره نشین ها، هامون، حاجی واشنگتن، ناصرالدین شاه آکتور سینما، بعد از انقلاب. عزت الله انتظامی ۹۴ سال داشت. گزارش نعیمه نامجو را ببینید.