حسن روحانی عملکرد اقتصادی دولتش را درخشان می‌داند

حسن روحانی عملکرد اقتصادی دولتش را درخشان می‌داند

بحران اقتصادی ماه‌های اخیر دلیل اصلی کشاندن حسن روحانی به مجلس بود. رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و نصف شدن قاچاق کالا در دولتش گفت؛ ولی نمایندگان راضی نشدند. چرا؟ مریم افشنگ گزارش می دهد.