چالش بی‌سرانجام حقوقی ایران و آمریکا در لاهه

چالش بی‌سرانجام حقوقی ایران و آمریکا در لاهه

امروز، آخرین روز جلسه دادگاه شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزارشد. ایران خواهان اقدام فوری دادگاه برای توقف تحریم‌های آمریکا شد. آمریکا هم با استناد به گفته های رهبران ایران، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را به چالش کشید. ژیار گل از لاهه گزارش می‌دهد.