جنجال بر سر خانه مسافر‌های مشهد بر سر چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال بر سر مسافر‌های مشهد بر سر چیست؟

مدتی است که خبرهایی درباره حضور مردان عراقی در مشهد و صیغه کردن زنان در این شهر منتشر شده است. گزارشهایی که به طور غیررسمی تایید می‌شود و به طور رسمی تکذیب. امام جمعه مشهد انتشار این گزارشها را توطئه انگلیسی‌ها خوانده است. استاندار خراسان هم گفته فقط سه درصد زائران خارجی به مشهد مجرد هستند و هدف آنها فقط زیارت است. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط