اعتراض احمدی‌نژاد به محاکمه جنجالی مشایی

اعتراض احمدی‌نژاد به محاکمه جنجالی مشایی

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در پیامی ویدیویی، به شیوه محاکمه دستیارش در دوران ریاست جمهوری اعتراض کرده‌است. دیروز دومین و آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد. جلسه ای که حاشیه اش بر متن غالب بود. محمود احمدی نژاد می گوید این دادگاه نمایشی بوده‌است. نعیمه نامجو از جزئیات این پرونده می گوید.