انتقاد کم‌ سابقه کلانتری از دخالت‌های نظامیان در کشاورزی ایران

انتقاد کم‌ سابقه کلانتری از دخالت‌های نظامیان در کشاورزی ایران

رئیس سازمان محیط زیست ایران در انتقادی کم سابقه از آنچه دخالت نظامیان در کشاورزی نامید، گفت که وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری‌هایش عملا تحت تاثیر ارگان‌های نظامی است. ارگانهایی که به گفته او، بودجه ها را به درستی خرج نمی کنند و خطر تغییرات اقلیمی را قبول ندارند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.