دختر جبر

دختر جبر

زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی به روایت فرزاد کاظم‌زاده