دختر جبر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر جبر

زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی به روایت فرزاد کاظم‌زاده

موضوعات مرتبط