روحانی می‌گوید نمی شود که آمریکایی‌ها هم تهدید کنند و هم از مذاکره بگویند

رییس جمهوری ایران می‌گوید آمریکا مدام پیام میفرستد که بیایید مذاکره کنیم. گرچه نگفت آمریکایی‌ها سرکدام موضوع می‌خواهند صحبت کنند. چون این موارد یکی دو تا نیست. رییس دفتر او هم گفته بود پارسال در نشست سازمان ملل رییس جمهوری آمریکا بارها تلاش کرد با آقای روحانی ملاقات کند. چند ماه بعد از آن بود که آمریکا از برجام خارج شد. دوهفته دیگر هم هر دو در نشست سازمان ملل خواهند بود و دونالد ترامپ اخیرا گفته آماده دیدار با رهبران ایران است. اما اینبار رهبر ایران گفته با 'این دولت آمریکا' مذاکره ای در کار نیست.

جمال الدین موسوی گزارش می‌دهد.