نسل جدید براندازان چقدر حرف تازه دارد؟

نسل جدید براندازان چقدر حرف تازه دارد؟

از زمان اعتراضهای گسترده دی ماه ۹۶ تا بحال گروههای مخالفی در مقابل حکومت ایران سربرآورده اند که شعارشان براندازی است. کسانی که معتقدند نظام جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و حتی اگر شده با کمک کشورهای خارجی، باید آن را سرنگون کرد. اما هیچ کدام از این گروهها تصویر روشنی از چگونگی براندازی و فردای آن نمی دهند. مخالفان براندازی نیز تا کنون نتوانسته اند گروه خسته از جمهوری اسلامی را راضی کنند. در گفتگو با فرخ نگهدار فعال سیاسی و تحلیلگر مسایل سیاسی ایران و علیرضا کیانی فعال سیاسی و عضو گروه تازه تاسیس فَرَشگَرد از واشنگتن این موضوع را به بحث گذاشته ایم.