هشدار پلیس و مقام‌های ایران با شروع دور تازه‌ای از اعتصاب کامیون‌داران

هشدار پلیس و مقام‌های ایران با شروع دور تازه‌ای از اعتصاب کامیون‌داران

با شروع دور تازه ای از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران بخش مهمی از کار حمل و نقل مختل شده است. مقام های ایران به اعتصاب کنندگان هشدارهای شدید داده اند و گزارش های متعددی از دستگیری شماری از اعتصاب کنندگان وجود دارد. کامیون‌داران به گرانی شدید لاستیک و قطعات یدکی و پایین بودن دستمزد اعتراض دارند. رانندگان کامیون از چهارماه پیش برای پیگیری خواسته هایشان چند وقت یک بار اعتصاب کرده اند.

کسری ناجی گزارش می دهد.