جیش العدل مسئول ربودن 11 مامور مرزی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جیش العدل مسئول ربودن یازده مامور مرزی ایران

یازده نفر از نیروهای ایرانی در حوالی ناحیه مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گفته شده که افراد ربوده شده از اعضای بسیج، هنگ مرزی میرجاوه و اطلاعات سپاه‌اند. قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در بیانیه ای گفته مرزبانان با خیانتِ افراد نفوذی ربوده شده اند. گروه جیش العدل مسئولیت را به عهده گرفته است. این گروه در سالهای اخیر مسوولیت چند حمله مسلحانه دیگر در مرزهای جنوبشرقی ایران را هم به عهده گرفته است.

ژیار گل گزارش می دهد