احکام مهریه تحت تاثیر نوسانات بازار سکه طلا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احکام مهریه تحت تاثیر نوسانات بازار سکه طلا

رییس قوه قضاییه ایران به دادگستری‌ها دستور داده تا مهلت پرداخت مهریه را بیشتر کنند. تصمیمی که برای جلوگیری از زندانی شدن مردان به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه گرفته شده است. این تصمیم پس از انتقاد آیت الله مکارم شیرازی به قوانین مرتبط با مهریه و نحوه اجرای آنها به ویژه زندانی کردن مردانی صورت گرفت که توان پرداخت مهریه را ندارند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.