روابط ایران و عراق در سایه اربعین

روابط ایران و عراق در سایه اربعین

اربعين امسال در عراق در حالى برگزار شد كه ماههاى گذشته شاهد وقايعى بود كه بر روابط ايران و عراق سايه انداخته و اين سوال را پيش آورد كه آيا ايران دارد نفوذش در عراق را از دست مى دهد؟ از طرفى در شبكه هاى اجتماعى هم فضايى پيش آمد كه گويى مردمان دو كشور هم دل خوشى از هم ندارند. در اين ميان دولت ايران و برخى گروههاى تحت حمايتش كه از برگزار كنندگان اصلى پياده روى اربعين بشمار مى آيند تبليغات گسترده اى براى مراسم امسال كردند نفيسه كوهنورد و فيلم بردارش كرمانج هوشيار سفرى داشتند از مرز مهران تا كربلا تا ببينند اين فضا چه تاثيرى بر حضور ايرانيها در عراق، و نگاه عراقيها به آنها در اين مراسم داشته است.