جزئیات توطئه ترور که دانمارک می‌گوید کشف کرده است

جزئیات توطئه ترور که دانمارک می‌گوید کشف کرده است

کمتر از یک هفته مانده به اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، در روزهایی که تهران و اتحادیه اروپا تلاش می کنند راهی برای حفظ برجام پیدا کنند، بحران دیپلماتیک بین ایران و دانمارک، گرهی شده بر دیگرگره‌ها. دانمارک ایران را متهم می کند که می خواسته یکی از مخالفانش را در خاک این کشور ترور کند. ایران تکذیب می کند و می گوید این توطئه ایست برای تخریب رابطه اش با اتحادیه اروپا. کپنهاگ از اتحادیه اروپا خواسته ایران را تحریم کند. اتحادیه می گوید برجام نباید تضعیف شود. سوال های زیادی درباره این معمای پیچیده وجود دارد.

ژیار گل گزارش می‌دهد.