اتهام توطئه ترور در دانمارک اروپا را از ایران دور می‌کند

اتهام توطئه ترور در دانمارک اروپا را از ایران دور می‌کند

دانمارک از اتحادیه اروپا خواسته تحریم های تازه ای را علیه ایران در دستور کار قرار دهد. گزارش شده که امروز مسئول سیاست خارجی اروپا از همبستگی همه اروپا با دانمارک سخن گفت. کسری ناجی در گزارشش می گوید ماجرای توطئه ترور در دانمارک می تواند اروپا را از ایران دور کند