محمد یزدی، یک نامه و سونامی واکنش‌ها

محمد یزدی، یک نامه و سونامی واکنش‌ها

واکنش ها به نامه محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعه، همچنان ادامه دارد. دیدار آیت الله شبیری زنجانی با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق موضوع نامه انتقادی آقای یزدی شده بود. نامه ای که لحن آن توهین آمیز تلقی شده است. امروز خبر رسید که جامعه مدرسین در حمایت از محمد یزدی بیانیه صادر کرده و بعد خبرهای متعددی از اعضای این مجمع منتشر شده که یا از بیانیه مجمع در حمایت از آقای یزدی حمایت نمی کنند، یا از آن خبر نداشته اند.

محمد امینی گزارش می‌دهد.