واکنش‌ها به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در واکنش به تازه ترین تحریم های آمریکا گفته جمهوری اسلامی بر آن غلبه خواهد کرد. آمریکا، دیروز اعلام کرد که از پس‌فردا گسترده ترین تحریم‌های ممکن را علیه بانک مرکزی، بخش های انرژی، بیمه، خطوط کشتیرانی و هواپیمایی ایران وضع خواهد کرد. در همین حال، روسیه گفته با وجود تحریم های جدید، روابط تجاری اش را با ایران ادامه می دهد.

کسری ناجی گزارش می دهد.