سریال 'تاج و تخت' گرفتار در معرکه جنگ روانی آمریکا و ایران

در آستانه دور دوم بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران که از دوشنبه آغاز می شود جنگ روانی و تبلیغاتی آنها هم بالا گرفته است.

مجید‌‌‌ خیام‌دار گزارش می دهد.