سریال 'تاج و تخت'  گرفتار در معرکه جنگ روانی آمریکا و ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سریال 'تاج و تخت' گرفتار در معرکه جنگ روانی آمریکا و ایران

در آستانه دور دوم بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران که از دوشنبه آغاز می شود جنگ روانی و تبلیغاتی آنها هم بالا گرفته است.

مجید‌‌‌ خیام‌دار گزارش می دهد.