اخبار جعلی؛ چطور به کودکان یاد بدهیم فریب نخورند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخبار جعلی؛ چطور به کودکان یاد بدهیم فریب نخورند

همه ما با خطرِ افتادن به دام اخبار جعلی روبرو هستیم و گاهی هم آنها را باور می‌کنیم و با دیگران هم در میان می‌گذاریم. اما فهمیدن این که چرا ما به این دام می‌افتیم، شاید اولین گام فرار از این خطر باشد. در این میان آموزش کودکان هم نقشی اساسی دارد. این ویدیو دلیل باور کردن اخبار جعلی را به زبان ساده توضیح می‌دهد.

موضوعات مرتبط