اعدام 'سلطان سکه' در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام 'سلطان سکه' در ایران

فردی که در ایران به "سلطان سکه" معروف شده بود، اعدام شد. وحید مظلومین ۵۶ سال داشت و به گفته کسانی که از نزدیک او را می‌شناختند، بیش از سه دهه در بازار تهران معامله سکه و طلا میکرده است. محمد اسماعیل قاسمی، یکی دیگر از متهمان این پرونده هم امروز اعدام شده است. سازمان عفو بین الملل گفته ایران بار دیگر به شکلی بیشرمانه نشان داده که برای زندگی انسانها، ارزشی قائل نیست.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.