رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور عراق: بهتر است 'حشد شعبی' بماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور عراق: بهتر است 'حشد شعبی' بماند

حسن روحانی گفته امیدوار است که ارزش تجارت ایران و عراق به زودی به تقریبا دو برابر افزایش پیدا کند. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در کنار برهم صالح رئیس جمهوری عراق بیان کرد که در حال دیدار از ایران است.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.