پنج کارگر هفت‌تپه هنوز در بازداشت هستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج کارگر هفت‌تپه هنوز در بازداشت هستند

در ایران، به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، ۱۵ نفر از بازداشتی های تجمع‌های روز یکشنبه کارگران شرکت نیشکر هفت‌‌تپه با قرار وثیقه آزاد شدند. پنج نفر دیگر هنوز در بازداشتند. اعتراضات کارگران هفت تپه در شانزدهمین روز ادامه داشته، تصاویری هم از اعتراض و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز در حمایت از کارگران هفت تپه منتشر شده است.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.