حمایت کارگران فولاد اهواز از کارگران نیشکر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت کارگران فولاد اهواز از کارگران نیشکر

وکیل کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه گفته که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض و سه نفر دیگر از کارگران «تا اطلاع ثانوی» در بازداشت می‌مانند. در اهواز هم کارگران فولاد ایران که به دریافت نکردن حقوقشان در چند ماه اخیر اعتراض دارند، از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کرده‌اند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.