آیا سازوکار ویژه مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران اجرایی می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا سازوکار ویژه مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران اجرایی می‌شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوباره تاکید کرد که این اتحادیه به اجرای توافق هسته ای متعهد است؛ اگرچه در مورد بعضی مسائل از قبیل نقش ایران در منطقه نگران است. پیشتر، معاون او از ایران خواسته به کنوانسیون های بین المللی بانکی و تجاری، بپیوندند تا راحت تر سازوکارهای توافق هسته ای با ایران اجرا شود. همزمان، روزنامه وال استریت ژورنال گفته، آلمان و فرانسه پیش قدم شده اند تا یک سازمان مالی با هدف تسهیل روابط تجاری اروپا و ایران تشکیل شود.

کسری ناجی گزارش می دهد.