ایران می‌گوید در صورت لزوم بازهم موشک آزمایش می‌کنیم

ایران می‌گوید در صورت لزوم بازهم موشک آزمایش می‌کنیم

ایران در واکنش به انتشار خبر آزمایش تازه موشکی‌اش گفته است که قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل که بر توافق هسته ای نظارت دارد، این آزمایش ها را ممنوع نکرده است. دیشب مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا خبر داد که ایران موشک بالستیک میانبرد تازه ای را که می تواند بخش هایی از اروپا را هدف بگیرد، آزمایش کرده است. آزمایشی که او گفت نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. یکی از سخنگویان نیروهای مسلح ایران گفته است که آزمایش موشکی برای تقویت دفاع ایران است و ادامه خواهد یافت.

کسری ناجی گزارش می دهد