زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ سپیده نصیری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ سپیده نصیری

ویدیوی کوتاهی داریم برای معرفی یک زن موفق. سپیده نصیری بنیانگذار موسسه " زنان ایرانی در تکنولوژی" است. او یکی از کارآفرینان موفق در حوزه فناوری است.