سقط جنین ناامن زیر پوست شهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقط جنین ناامن زیر پوست شهر

سقط جنین در افغانستان جرم است مگر این که جان مادر و یا جنین در خطر باشد. قانون برای زن مجرم تا یک سال حبس و تا یک هزار دلار جریمه نقدی پیش بینی کرده و برای عاملان آن از دوتا هفت سال حبس. زینب آوین، خبرنگار ما در کابل می‌گوید با وجود این مجازات سنگین هنوز هم زنانی هستند که به شکل پنهانی، به دنبال سقط جنین می‌روند.