خالده پوپالزی، از توپ زدن در افغانستان تا مهاجرت اجباری به دانمارک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خالده پوپالزی، از توپ زدن در افغانستان تا مهاجرت اجباری به دانمارک

خالده پوپالزی شش سال پیش به دانمارک پناهنده شد. مهاجرت اجباری به اروپا بهای گزاف تبدیل شدن به نماد فوتبال زنان افغانستان بود. او به همراه گروهی دیگر از زنان برای تشکیل اولین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان سختی های فراوانی کشید. خالده اولین زن افغان بود که در فدراسیون فوتبال این کشور مشغول به کار شد. او از داستان فوتبالیست شدنش می گوید. کاوه مشکات برای دیدار با او به کپنهاگ رفته است.