هشدار حسن روحانی به غرب: مراقب اثر تحریم‌ها روی بحث مواد مخدر، تروریسم و آوارگان باشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار حسن روحانی به غرب: مراقب اثر تحریم‌ها روی بحث مواد مخدر، تروریسم و آوارگان باشید

مقام‌های ایران در مورد تبعات فعالیتهای آمریکا در منطقه و تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده‌اند. رئیس جمهوری ایران گفته که تحریم‌ها می تواند بر توانایی ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و جلوگیری از سرازیر شدن سیل پناهجویان به سوی غرب اثر منفی بگذارد. وزیر امور خارجه ایران هم گفته که آمریکا در فروش سلاح به کشورهای منطقه مسئولانه عمل نمی کند.

محمد امینی گزارش می دهد.