گزارش بی‌بی‌سی از روایت پناهجویان ایرانی در صربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش بی‌بی‌سی از روایت پناهجویان ایرانی در صربستان

تخمین زده می شود از حدود سی هزار ایرانی که در نزدیک به یک سال اخیر وارد صربستان شدند، حدود ده هزار نفر از آنها یعنی یک سوم برنگشته اند. جمعیتی که احتمالا در اردوگاههای پناهندگان مانده‌اند یا از مسیرهایی غیر قانونی و خطرناک به طرف شمال و غرب اروپا حرکت کرده‌اند. عمدتا برای شروع زندگی بهتر. صربستان کشوری کوچک در شرق اروپا به این امید مقررات ویزا با ایران را سهل کرده بود که گردشگری را توسعه بدهد ولی، بعد از ماندن هزاران ایرانی در این کشور مقررات ویزا را به حالت قبل بازگرداند. تب مهاجرت و پناهندگی چقدر در ایران گسترده است؟ کمتر کسی است که از سختیهای مسیر قاچاق را نداند ولی چرا بسیاری این خطر را به جان می خرند؟

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.