کفن‌پوشان فولادی؛ تجمع کارگران در اهواز روبروی دفتر نماینده رهبر

کارکنان شرکت فولاد اهواز، در سی و یکمین روز اعتراضاتشان با پوشیدن کفن، جلوی دفتر نماینده رهبر ایران در این استان تجمع کردند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نشان می دهد گروهی از معترضان خیابان مقابل دفتر محمدعلی موسوی جزایری را مسدود کرده اند. این بیست و سومین تجمع کارگران فولاد در مقابل مراکز دولتی این استان است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.