انتشار اشعار سعدی به عربی در کویت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار اشعار سعدی به عربی در کویت

در کویت؛ یک مؤسسه فرهنگی به نام بابطین تلاش زیادی می کند تا آثار شاعران فارسی زبان را به مخاطبان عرب معرفی کند. در همین راستا، اشعار سعدی را به عربی ترجمه و منتشر کرده و دوره های آموزشی زبان به نام سعدی شیرازی را هم برگزار کرده است.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.