دستگیری کارگران معترض فولاد اهواز توسط ماموران امنیتی

نزدیک به چهل روز است که گروهی نه چندان معدود از کارگران یک مجتمع صنعتی پرسابقه، اعتراض و اعتصاب کرده‌اند. کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز بر اساس تازه‌ترین خبرها پاسخی که گرفته‌اند، دستگیری دهها نفر از آنها بوده که فعالانه برای رساندن صدای خود به گوش مقامهای حکومتی تلاش کرده‌اند. گروه ملی صنعتی فولاد ایران حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته پرداخت دستمزدشان به تاخیر افتاده است. همراه با این کارگران، سلسله‌ای از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در ایران ادامه داشته است. از جمله اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اما داستان پر جنجال گروه ملی فولاد اهواز چیست؟ مجتمعی صنعتی که اخیرا بارها دست به دست شده و در نهایت به وضعیتی بحرانی رسیده است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.