سلطان‌هایی که اعدام می‌شوند

سلطان‌هایی که اعدام می‌شوند

یک فعال اقتصادی دیگر، در ایران اعدام شد. حمید باقری دِرمَنی را با عنوان سلطان قیر معرفی کردند، اما فهرست اتهاماتش فراتر از اینها بود و نهایتا، با حکم افساد فی الارض، اعدامش کردند. عده ای به شیوه محاکمه و اعدام او اعتراض دارند، بسیاری دیگر، درباره عدم برخورد با او برای مدت طولانی، کسانی هم هستند که می گویند که او قربانی دعوای قدرت بین دانه-درشتهای سیاسی ایران شده است. او هر که بود، نخستین کسی نبود که لقب "سلطان" گرفت و اعدام شد، همین چند هفته پیش، سلطان سکه را اعدام کردند.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.