سلطان‌هایی که اعدام می‌شوند

یک فعال اقتصادی دیگر، در ایران اعدام شد. حمید باقری دِرمَنی را با عنوان سلطان قیر معرفی کردند، اما فهرست اتهاماتش فراتر از اینها بود و نهایتا، با حکم افساد فی الارض، اعدامش کردند. عده ای به شیوه محاکمه و اعدام او اعتراض دارند، بسیاری دیگر، درباره عدم برخورد با او برای مدت طولانی، کسانی هم هستند که می گویند که او قربانی دعوای قدرت بین دانه-درشتهای سیاسی ایران شده است. او هر که بود، نخستین کسی نبود که لقب "سلطان" گرفت و اعدام شد، همین چند هفته پیش، سلطان سکه را اعدام کردند.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.