مانور سپاه در تنگه هرمز، تمرین دفاع و تهاجم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مانور سپاه در تنگه هرمز، تمرین دفاع و تهاجم

همزمان با ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به آبهای خلیج‌فارس، نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران یک مانور نظامی در جزیره قشم و آبهای اطراف آن برگزار کرده است. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته که اصول و راهبرد نظامی ایران هم دفاعی وهم تهاجمی است. نیروی دریایی سپاه حدود ۶ ماه پیش هم در خلیج‌فارس مانوری برگزار کرده بود. این اولین باری‌است که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، یک ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج‌فارس شده است.

فیروزه اکبریان گزارش می دهد.