کودکی گم شده؛ سرنوشت "هزاران کودک زباله‌گرد" در ایران به روایت آمار

کودکی گم شده؛ سرنوشت "هزاران کودک زباله‌گرد" در ایران به روایت آمار

موضوع کودکان کار، موضوعی است که هراز گاهی جمله ای از آن در خبرها می آید و به سرعت گم می شود. از جمله موضوع ابتلای این کودکان به ایدز که در این چند هفته گذشته در خبرگزاری های فارسی زبان به آن اشاره شد. اخیرا کمپینی به نام کودکی گمشده از طرف جمعی از فعالان حقوق کودکان در ایران راه افتاده تا توجه ها را به این کودکان جلب کند.

این کمپین کوشیده تا با جمع آوری داده های موجود، تصویر بهتری از کودکان زباله گرد در ایران در دست بدهد. نخست گزارشی ببینیم از علی همدانی و سپس در گفتگو با مهرانگیز کار به ابعاد حقوقی کار کودکان در ایران پرداختیم.