اعتراض سازمان محیط زیست ایران به تصمیم شورای شهر در مورد فیلتر اتوبوس‌ها

اعتراض سازمان محیط زیست ایران به تصمیم شورای شهر در مورد فیلتر اتوبوس‌ها

سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به تصمیم دیروز شورای شهر تهران اعتراض کرده که با نصب فیلترهای دوده بر روی اتوبوس های شهری مخالفت کرده بود. سازمان محیط زیست می گوید که این تصمیم به آلودگی هوای پایتخت اضافه میکند و غیر قانونی است. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خود، این فیلترها را ناکارآمد دانستند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.